Absoluut Gezond
Image default
Fitness

De wisselwerking tussen lichaam en geest

Het is algemeen bekend dat sporten en bewegen goed is voor iedereen. Sporten en bewegen hebben een positieve invloed op je gezondheid en vermindert de kans op verschillende ziekten. Naast deze fysieke effecten heeft  lichamelijke activiteit ook invloed op de mentale gezondheid, mensen die bewegen zitten namelijk vaak lekker in hun vel en hebben meer geloof in hun eigen kunnen. De belangrijkste effecten van iemand die sport of beweegt zijn het toegenomen zelfvertrouwen en het effect op de gemoedstoestand en emoties van een persoon. Meer weten over deze positieve effecten? Hieronder lees je meer.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen bestaat uit verschillende aspecten, de effecten van lichamelijke beweging heeft de meeste invloed op de (fysieke) eigenwaarde. Dit houdt in hoeveel iemand zichzelf waard vindt, los van meningen van anderen. Doordat je nieuwe vaardigheden leert met het sporten en bewegen, ontwikkel je een bepaald gevoel van controle. Dit toegenomen gevoel van controle heeft een positief effect op het zelfvertrouwen. Ook is de kans reëel dat je een fysieke verandering zal zien bij jezelf wanneer je sport en beweegt, dit heeft in bijna alle gevallen ook een positief effect op iemand zijn of haar zelfvertrouwen. 

 

Gemoedstand en emoties

Sporten en bewegen hebben ook een positieve emotionele waarde, het is bewezen dat lichamelijke activiteit een positieve invloed heeft tegen bijvoorbeeld emotionele stoornissen en stemmingsstoornissen. Ook zorgen sport en beweging ervoor dat iemand beter om kan gaan met stress en angst, het kan er zelfs voor zorgen dat het ontstaan van stress en angst kan worden tegengegaan. Wist je dat de hersenen zelfs herstelt kunnen worden door te sporten en te bewegen? De hersenen kunnen aangetast zijn door bijvoorbeeld chronische stress. Sport en beweging kunnen deze stress verminderen en de hersenen vervolgens herstellen. Lichaamsbeweging kan de hippocampus herstellen, hierdoor verbeteren de geheugenfunctie en het concentratievermogen.

 

Vitaliteit

Lichaamsbeweging heeft dus niet alleen effecten op de fysieke gezondheid, maar ook op de mentale gezondheid. Tegenwoordig zijn er veel sportcentra die hierop inspelen, deze centra focussen op het fysieke en mentale aspect. Zee in beweging fysiotherapie is een voorbeeld van een sportcentrum dat focust op fysieke en mentale gezondheid. Dit sportcentrum is ervan overtuigd dat de wisselwerking tussen lichaam en geest een cruciale rol speelt in de vitaliteit van een persoon. Bij Zee in beweging wordt fysiotherapie gecombineerd met bijvoorbeeld coaching en counseling, hiermee focussen ze dus op de combinatie van het fysieke en mentale aspect. Samen met hun klanten werkt Zee in beweging aan de fysieke gezondheid, mentale balans en persoonlijke vaardigheden van hun klanten.