Absoluut Gezond
Image default
Gezondheid van kinderen

Dans vormt het kind

Danseducatie heeft belangrijke voordelen voor de sociale ontwikkeling van kinderen ongeacht hun leeftijd of geslacht. Het ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dans brengt het kind tot rust! Dit blijkt ondermeer uit een schoolonderzoek, waar men tot de conclusie kwam dat met de introductie van danslessen in het onderwijssysteem er een significante verbetering in de onderlinge samenwerking was waar te nemen. Schoolhoofden en leerlingen accepteerden elkaar daardoor beter.

De danseducatie binnen het curriculum van het onderwijs maakte dat met die, soms heel onhandelbare leerlingen, beter kon worden meegewerkt. Opmerkelijk bij dit onderzoek was het onderlinge respect tussen het kind en de leidinggevende. Wat niet vreemd is! Dit, gelet op het feit dat muziek en dans het sociaal karakter bij de mens activeert, stimuleert en vormt. Opgekropte boze gevoelens, angst en negativiteit kan het kind kwijt middels het dansen. Bovendien maakt het lichaam tijdens het dansen endorfine aan. Het kind ontspant zich en leert zo zijn emoties onder controle te hebben. 

Dans vermindert stress

Ja, ook kinderen kunnen gestresst raken door tal van oorzaken en omstandigheden in hun leven. Deze vertaalt zich in boosheid, agressief en onhandelbaar gedrag. Het kind dat zich vaak nog niet sterk genoeg vindt om zijn mening kenbaar te maken, uit zich dan met onhandelbaar gedrag en oncontroleerbare emoties. Met dansen kunnen zij deze negatieve energie kwijt. Ze leren dan ook om hun emoties te beheersen en hoe met tact te communiceren om hun gevoelens op een acceptabele en respectvol kenbaar te maken. Het kind maakt daarmee de juiste stappen om zich te bewijzen in de maatschappij. Dit allemaal door de vorming die dans met zich meebrengt. Het maakt het kind gereed om de wereld te veroveren.

Beter slaappatroon

Dans vermindert depressiviteit en door de toename van hormonen zal het kind beter slapen. Een goede nachtrust maakt dat het kind zich door de dag heen beter kan concentreren en veel uitdagingen aankan. Andere positieve effecten bij dansen is dat tijdens de danslessen er aandacht wordt besteed aan de motorische en conditionele ontwikkeling. Wat positief werkt op het geheugen bij het kind, alsook op de balans en concentratie. 

GLO Entertainment Live

Remmerdenplein 100

1106 AK Amsterdam

https://www.glo-entertainment-live.com/