Absoluut Gezond
Image default
Gezondheid van vrouwen

Verloskundige of gynaecoloog? De verschillen uitgelegd

Ze begeleiden allebei zwangerschappen en bevallingen en voor een deel lijken hun werkzaamheden dan ook erg op elkaar: ze maken echo’s, voeren zwangerschapscontroles uit bij de aanstaande moeder en helpen kinderen op de wereld te zetten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen deze zorgprofessionals. Hieronder worden de belangrijkste verschillen kort uitgelegd.

 

Opleiding

 

Om te beginnen, worden verloskundigen anders opgeleid dan gynaecologen. Verloskundigen hebben hun vak geleerd tijdens de vierjarige hbo-opleiding Verloskunde. Iemand die deze opleiding afmaakt, is geen arts. Wie gynaecoloog wil worden, moet eerst zes jaar naar de universiteit om de studie geneeskunde te volgen en is daarna dus arts. Daarna volgt in het ziekenhuis nog een opleiding tot gynaecoloog, die ook ongeveer zes jaar duurt.

 

Werkzaamheden

 

Iemand die de verloskundeopleiding heeft afgerond, is goed voorbereid om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden die normaal, dus zonder complicaties, verlopen. De gynaecoloog begeleidt zwangerschappen waarbij problemen optreden, of als de kans daarop groter is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwangerschapsvergiftiging, een meerlingzwangerschap of als de zwangere vrouw een ziekte heeft zoals diabetes (suikerziekte).

 

Gynaecologen mogen ook ingrepen uitvoeren die niet kunnen worden gedaan in de verloskundigenpraktijk bijvoorbeeld Verloskundigen Amsterdam. Gynaecologen kunnen bijvoorbeeld een kunstverlossing toepassen, waarbij ze een kind ter wereld helpen met de vacuümpomp of verlostang. Keizersneden worden ook altijd gedaan door de gynaecoloog. Verder mogen gynaecologen ook medicijnen voorschrijven en enkele onderzoeken doen die bij een verloskundige niet mogelijk zijn, zoals een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

 

Tot slot behandelen gynaecologen ook vrouwen met bepaalde ziektes en problemen van de geslachtsorganen. Ze behandelen bijvoorbeeld vrouwen met endometriose, bepaalde vormen van kanker en andere problemen. Ook als het niet lukt om zwanger te worden, word je vaak verwezen naar een gynaecoloog.

 

Hoe kom je er terecht?

 

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je een afspraak maken bij een verloskundigenpraktijk. Er is dus geen verwijzing nodig van bijvoorbeeld een huisarts. Dat is wel het geval voor een afspraak bij de gynaecoloog. Vaak verwijst de verloskundige zwangere vrouwen door, als hij of zij ontdekt dat er problemen zijn, of denkt dat de moeder of het kind risico lopen op complicaties.

 

De meeste verloskundigen hebben een eigen praktijk, waar ze met een aantal collega’s zwangerschapscontroles en echo’s uitvoeren tijdens het spreekuur. Tijdens de bevalling bezoeken ze de gezinnen thuis of gaan ze mee naar het ziekenhuis. Voor onderzoeken en behandelingen door de gynaecoloog moet je naar het ziekenhuis. Dat geldt ook voor iedereen die moet bevallen onder toezicht van een gynaecoloog; dit zijn altijd bevallingen in het ziekenhuis.